در رابطه با ماندگاری رایحه عطر

دسته بندی : عطر و ادکلن

عطر و ادکلن

در رابطه با اسپری کردن بهتر است بگویم تا جایی که امکان دارد از نقطه نزدیک اسپری کنید زیرا باعث می شود رایحه روی پوست بنشیند و زیاد در هوا پخش نشود.هم چنین اگر مولکول ها روی سطح پوست قرار بگیرد امکان ماندگاری آن زیاد می شود.

محل اسپری

اگر بدنبال دوام عطر هستید به ترتیب مقوّای ضخیم (نوار یا دستمال کاغذی ضخیم) پشم، کتان (لباس) نایلون بهتر از پوست عمل می کنند. چرا که مولکول های عطر را بدلیل خنک بودن سطح و چسبندگی بیشتر، مدّت زمان بیشتری روی خود نگاه می دارند. دوّم اینکه خنک تر از دمای پوست هستند و به دلیل انرژی گرمایی موجب تبخیر مولکول های عطر نمی شوند. در نتیجه ماندگاری عطر بیشتر می شود.


از لحاظ انتشار

نقاط گرم پوست مانند جاهایی از بدن که نبض دارند مثل پشت گوش، روی مچ دست، زیر گردن و داخل آرنج به دلیل انتقال انرژی گرمایی بهتر مولکول های عطر را منتشر می کنند تا مکان هایی از پوست که نبض ندارند. پس استفاده از عطر در این مکان ها از بدن باعث می شود که از فاصله ی دورتری عطر شما استشمام بشود به نسبت اینکه همان عطر را در مکان های سرد پوست یا روی نوار کاغذی و لباس استفاده کنید. همچنین استفاده از عطر روی کاغذ (نوار یا دستمال کاغذی ضخیم) و لباس پشمی یا کتانی باعث می شود انتشار عطر کمتر از انتشار روی پوست باشد.


از لحاظ بهداشتی

با توجّه به اینکه در عطرها مواد شیمیایی استفاده می شوند بهتر است عطر در تماس مستقیم با پوست و مو قرار نگیرد. چه بسا موجب ضرر و زیان به پوست و مو بشوند. لذا از لحاظ بهداشتی بهتر است به ترتیب عطر را روی نوار مقوایی سپس روی لباس و بعد از اون روی پوست استفاده کنیم. یعنی تا جایی که امکان دارد می بایست از استفاده ی مستقیم عطر روی پوست خودداری نماییم.

 

ادوتویلت زنانه مارک جوزف MARC JOSEF مدل سلنا این پورتوفینو

مارک جوزفMARC JOSEPH

      ادوتویلت زنانه مارک جوزف MARC JOSEF مدل سلنا این پورتوفینو     ادوتویلت زنانه مارک جوزف MARC JOSEF مدل سلنا این پورتوفینو   ادوتویلت زنانه مارک جوزف MARC JOSEF مدل سلنا این پورتوفینو

  • محاسبه bmi - شاخص توده بدنی
  • محاسبه bmr
  • درصد چربی بدن