آرایش ناخن

آنچه از ناخن نمیدانید!

دسته بندی : آرایش ناخن

مراقبت از ناخن 

وقتی میخواهیم از ناخن صحبت کنیم،صرفا نقش  آن در زیبایی به نظر شما می آید، اما مهمترین وظیفه آن محافظت از انگشتان دست و پا می باشد.

ناخن یک محصول کراتینی مرده است که شاید مهم ترین نقش آن به نظر شما زیبایی باشد، اما مهم ترین وظیفه آن حفاظت از انتهای انگشتان دست و پاست . گاهی تغییرات کوچکی روی ناخن مارا به این فکر فرو میبرد که چگونه میتوانیم ناخن های سالم و زیبا داشته باشیم ؟!

  • محاسبه bmi - شاخص توده بدنی
  • محاسبه bmr
  • درصد چربی بدن